Nastavni plan usmjerenja Energetska postrojenja
5. semestar
6. semestar
7. semestar

Tehnologija III
Teorija i tehnika mjerenja
Tehnički strani jezik III
Termodinamika II
Mehanika fluida II
Cjevovodi
Inženjerske i numeričke metode
Odabrana poglavlja mehanike

Osnove turbostrojeva
Primjena računala E
Tehnički strani jezik IV
Prijenos topline i tvari
Dinamika plinova
Generatori pare
Toplinski aparati
Izborni predmet I
Industrijska praksa I
Osnove osiguranja kvalitete
Dinamika procesa
Voda, gorivo i mazivo
Hidraulički strojevi i postrojenja
Toplinski turbostrojevi
Semestralni rad I - generator pare
Izborni predmet II
8. semestar
9. semestar
legenda
Motori s unutrašnjim izgaranjem
Regulacija procesa
Termoenergetska postrojenja
Osnove energetike
Projektiranje KGH sustava
Semestralni rad II - turbostrojevi
Laboratorijski rad
Izborni predmet III
Industrijska praksa II
Industrijska socijologija
Ekološka zaštita
Osnove organizacije proizvodnje
Diplomski rad

Šifra :
Nositelj kolegija:
*