Želite se prijaviti za rad u laboratoriju ili demonstraturu?


Upute:

  • pogledajte imate li pravo na korištenje laboratorija ili obavljanje demonstrature
  • downloadajte odgovarajući formular
  • isprintajte i ispunite formular
  • donesite formular u Powerlab
  • username i lozinka će biti poslani e-mailom

Tko ima pravo na rad u laboratoriju?

  • Studenti energetskih postrojenja studija strojarstva VII i VIII stupnja
  • Studenti koji u dogovoru s nastavnicima Zavoda izrađuju neki rad na računalu

Obaveze i beneficije demosa

  • demos je obavezan najmanje dva sata tjedno provesti u laboratoriju u svom terminu (termine možete pogledati ovdje)
  • demos dobiva ključ i šifru alarma i slobodan je koristiti laboratorij u bilo koje doba dana ili noći, osim kada se u laboratoriju održavaju predavanja ili vježbe

OBRAZAC ZA PRIJAVU