Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8-9

 

 

Primjena računala - E, pred.

L-ENPOSTC

 

Generatori pare, aud.vj.

L-ENPOSTC

9-10

 

 

 

10-11

 

Termoenergetska postrojenja, aud.vj.

L-ENPOSTC

Primjena računala - E, lab.vj.

L-ENPOSTC

 

 

11-12

 

 

Numeričke metode u zrakoplovstvu II, pred. i aud.vj

L-ENPOSTC

 

12-13

 

 

 

 

13-14

 

 

Osnove energetike, pred. i lab.vj.

L-ENPOSTC

 

14-15

 

 

Kotlovi, pred. i lab.vj.

L-ENPOSTC

 

15-16

 

 

 

16-17

 

 

 

17-18

 

 

 

 

18-19

 

 

 

 

19-20

 

 

 

 

 

20-21

 

 

 

 

 

21-22

 

 

 

 

 

 

 

Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

8-9

 

 

 

 

 

9-10

 

 

 

 

 

10-11

 

 

 

 

 

11-12

Laboratorijski rad, aud. i lab.vj.

L-ENPOSTA

 

 

 

 

12-13

 

 

 

 

13-14

 

 

 

 

14-15

 

 

 

 

15-16

 

 

 

 

 

16-17

 

 

 

 

 

17-18

 

 

 

 

 

18-19

 

 

 

 

 

19-20

 

 

 

 

 

20-21

 

 

 

 

 

21-22

 

 

 

 

 

 

*Ovo je raspored izvučen iz službenog rasporeda FSB-a, moguće je da u nekim terminima učiona bude zauzeta, za eventualna pitanja o tome javite se dr. sc. Nevenu Duiću.