Raspored predavanja usmjerenja Energetska postrojenja u ljetnom semestru ąk. god. 2000/2001.

V. semestar

Raspored se moze vidjeti na stranicama fakulteta:
- 3. godina
- 4. godina (samo za Nebojšu)
- 5. godina